icon

Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân loại

Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân loại

Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng dân tộc vĩ đại. Người sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn lịch sử biến thiên toàn phần của đất nước - giai đoạn cuối của thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, bao cuộc khởi nghĩa cho tranh anh dũng, bất khuất cũng đều thất bại.

Video

Người đi tìm đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam, độc lập và hệ thống Tổ quốc. Ngày nay, nhiều người treo những bức tranh chân dung của người ở góc độ làm việc, để thể hiện lòng biết ơn, cũng như để tưởng nhớ đến công ty vĩ đại của con người.

Hình ảnh

Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân loại 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân loại 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân loại 4

 

THƯƠNG HIỆU

Đối tác 1
Đối tác 2
Đối tác 3
Đối tác 4